Jakub Myška bude řečníkem na konferenci Digitální výroba, která se koná 7. a 8.  června 2022 v Praze

Tématem vystoupení bude:

  • Důležitost dat pro lean a zlepšování procesů, co vše lean potřebuje a jaké má přínosy
  • Případová studie sběr dat a jejich využití:
    • Případová studie kde firma řešila data sama
    • Případová studie, kde firma řešila data s Lean Industry
    • Porovnání výsledků a nákladů
  • Řešení energetické spotřeby pomocí dat a lean metod
  • Údržba strojů a zařízení, jejich zlepšování s využitím lean metod a dat

Více informací zde: web konference