O NÁS

Lean Industry s.r.o. je konzultační společností působící v oblasti štíhlé výroby a průmyslu 4.0.
Pracujeme s top management nejen průmyslových a výrobních firem a pomáháme jim dělat lepší rozhodnutí, které následně společně uvádíme v realitu.

Hlavním cílem společnosti je být partnerem našeho klienta a pomoci v budování nové kultury v rámci jeho prostředí. Jsme přesvědčení, že pokud se nám podaří nastartovat změny kultury a následně ji také vybudovat, vytvoříme tak u klienta nezastavitelný tým, který dokáže trvale samostatně přinášet zlepšení v tom co dělá. Toto považujeme za hlavní faktor v dlouhodobém úspěchu a udržitelnosti.

Nejde nám o výsledek, jde nám o to, nastavit u klienta robustní proces, jak dosahovat výsledků. Takto jsou naši klienti následně samostatní a jsou schopni dosahovat opakovaně požadovaných výsledků.

Máme za sebou více jak 15 let zkušeností. Pracovali jsme s více jak 30 firmami z různých průmyslových odvětví a to jak národního nebo korporátního charakteru.

Management

Štíhlá výroba

Průmysl 4.0

Vzdělávání

Náš tým

Jakub Myška, Ing. et Ing.

Jednatel / Senior konzultant

Profesní orientace
Vedení a řízení lidí, standardizovaná práce vedení a strukturovaná komunikace ve firmách, zlepšovatelská hnutí (Kaizen), projektové řízení, týmová práce, štíhlý podnik, efektivní řízení a plánování, shopfloor management, LEAN design, optimalizace hodnotového toku apod., zefektivňování procesů (identifikace plýtvání), zvyšování produktivity. Eliminace plýtvání a zavádění základních a pokročilých Lean nástrojů, Lean Assessment Methods. Implementace metod průmyslu 4.0.

Zkušenosti
Za dobu mé kariéry (+20 let) jsem prošel pozicemi od technického vedoucího výroby až k pozici ředitele závodu. Myslím, že mohu říci, že jsem vždy zlepšoval a rozvíjel procesy v podnicích tak, aby fungovaly efektivněji. Soustředil jsem se také na celkový rozvoj podniku, zlepšování výnosů atd. Mám za sebou projekty na zelené louce, přesuny výrob, konsolidacemi výrob i integrací výrobních závodů do koncernové struktury. Mám zkušenosti s mezinárodními společnostmi, národnostmi a lokalitami. Vždy jsem se zaměřoval na zvyšování produktivity, návratnost investic a standardizací procesů a provázel tak firmy na cestě k dokonalosti a štíhlé výrobě. Moje praktické zkušenosti ze seniorních manažerských pozic mohou zákazníkům přinést změnu kultury a myšlenkového nastavení všech zaměstnanců vč. vedoucích.

Sascha Tometschek, Ing.

Senior konzultant

Profesní orientace
Projekty na zelené louce, projektový management, transfery produktů a know-how, Transformace podniků. Interní a externí logistika, Flow and Pull Systems, ERP, Lean Planning, Heijunka. Řešení problémů a štíhlý projektový management, Obeya. Shopfloor management, Lean Finances. Školení a koučování, týmová práce a systémy zlepšování (Kaizen). Eliminace plýtvání a zavádění základních a pokročilých Lean nástrojů, Lean Assessment Methods.

Zkušenosti
Mám více než 20 let zkušeností ve strojírenství, zlepšování procesů. Pevně věřím, že štíhlá kultura založená na neustálém zlepšování a týmové práci je životně důležitá pro dlouhodobou udržitelnost podnikání. Jsem člověk, který rád věcem rozumí, opravuje a vylepšuje – to mě pohání už od mládí. Poté, co jsem pracoval pro nadnárodní společnosti v mnoha zemích, rozumím kulturním výzvám implementace štíhlých principů – ale také technickým výzvám: návratnost, účetnictví a standardizace. Tím, že mám jak praktické zkušenosti z výroby, tak zkušenosti s vyšším managementem, jsem schopen efektivně pomáhat klientům na jejich „štíhlé cestě“.

Rudolf Woznica, Ing.

Konzultant

Profesní orientace
Projektový management, Kaizen events, Change management. Continuous improvement, Lean production, Lean administration. Transformace z technologické na procesní výrobu a řízení. Změna z Batch výroby na One piece flow výrobu. Procesní re-inženýring, Změny layoutu, materiálových toku, pracovních postupů. Systémové zavádění LEAN nástrojů – Road map, JIT, 5 S, SMED, TPM, VSM, OPF, SFM, DMS, Best point… Definice a zavádění KPI pro všechny stupně řízení. Learning by doing.

Zkušenosti
Jsem odborník na praktické zavádění Lean s bohatými zkušenostmi získanými ve spolupráci s nejlepšími německými specialisty. Mým posláním je přinášet unikátní know-how, neustále zlepšovat a rozvíjet firemní procesy a efektivně pracovat s lidmi jako mentor a trenér. Motivuji a vedu ostatní členy týmu či organizace při adaptaci nových postupů, myšlenkových postojů nebo strategií.
Řídím týmy specialistů a spolupracuji s klienty na tvorbě postupů odkrývajících problémová místa a ty následně řešit. Mými silnými stránkami jsou projektový management, re-inženýring výrobních procesů, změny layoutu vedoucí ke zlepšení flow a eliminaci plýtvání. Nelze pouze kopírovat, výrobní systém musí plně doplňovat business model organizace. Nelze udržitelně zavádět změny bez aktivního zapojení vlastníků procesů.

Tomáš Rudle, Ing.

Bussines development / Konzultant

Profesní orientace
Nadšenec pro automatizaci a robotizaci. Podpora průmyslových podniků se zaváděním automatizace do jejich procesů a se zaváděním Průmyslu 4.0. Spojuje své zkušenosti v managementu a štíhlé výrobě pro speciální službu klientům uvažujícím o zavedení automatizace a optimalizaci procesů. Zaměřený na praktická řešení, která zajišťují rychlou a hladkou realizaci.

Zkušenosti
Zkušenosti z manažerských pozic, v implementaci lean a interim managementu. Působil v různých odvětvích od automobilového průmyslu až po spotřební zboží, řídil firmy a má zkušenosti i s krizovým řízením a záchranářskými misemi. V poslední době se věnuji práci na automatizaci a robotizaci a soustředí na různá průmyslová odvětví.

Michal Černošek, Ing.

Konzultant

Profesní orientace
Projektové řízení, mapování hodnotového toku, optimalizace a odstraňování plýtvání. Neustále zlepšování Kaizen. Procesní audity. Zavádění nástrojů Lean. Moderování a facilitace workshopů a zlepšovatelských aktivit.

Zkušenosti
Pracovní zkušenosti jsou převážně z automobilového průmyslu. Mám zkušenosti, jak z oblasti kvality procesní, tak systémové. Dále jsem se věnoval projektovému řízení a rozvoji v lean nástrojích. Vedl jsem projekty ve firmách, které nemají zkušenosti s lean kulturou a zaváděl jsem lean nástroje od nuly. Pomáhám s transformací firemní kultury a identifikaci talentů. Zavádím změny, které mají přesah a jsou dlouhodobě udržitelné. V projektech rád pracuji s různorodými týmy a snažím se o jejich plné vtáhnutí do realizace. Úspěšný projekt pro mě znamená, že zákazník dosahuje očekáváných výsledků a tým je s projektem ztotožněn a rozumí principům, které jsme používali.

Martin Eber, Ing.

Supply Chain & Logistics Konzultant

Profesní orientace
Intralogistika – návrh řešení logistických center, uspořádání stacionárních celků a technického vybavení pro efektivní skladovou logistiku a rychlou distribuci produktů. Dodavatelský řetězec (Supply Chian) – analýza a návrh optimalizace skladové zásoby, dopravní řešení od B2B po last-mile. Zavádění automatizace, digitalizace do logistických a supply chain řešení. Procesy a IT technologie pro fungující skladové hospodářství.

Zkušenosti
V logistice pracuji více než 18 let, mým cílem je vždy hledat řešení, která nejvíce odpovídají potřebám dané společnosti, jsou udržitelná a zároveň připravena čelit budoucím výzvám a příležitostem. Vždy se hledám způsob, jak skloubit technicky efektivní řešení s ekonomickým přínosem. Zkušenosti ze seniorních manažerských pozic mi umožňují pomoci zákazníkům pohlédnout na projekt z více perspektiv a nastavit adekvátní teamy, které budou dále proces udržovat a rozvíjet. Efektivní logistika a dobře fungující dodavatelský řetězec je skvělá příležitost, jak uspořit čas, peníze a získat důvěru zákazníka i dodavatele – pojďme najít optimální řešení společně.