GDPR

Pro zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (dale jen GDPR), které vstoupí v platnost 25. května 2018, je potřeba udělat GDPR Audit. Ten zjednodušeně řečeno obnáší tyto kroky:

 

 • Vstupní analýza současného,
 • Vytvoření seznamu rizikových operací, dokumentů a procesů
 • Technologické a právní posouzení
 • Navržení změn
 • Ověřovací audit po implementaci změn
 • Zpracování zjištěných informací do písemné zprávy
 • Navržení změn procesů a systémů tak, aby byla dosažena shoda s GDPR
 • Závěrečné zhodnocení provedené změny a návrh pravidelných kontrolních mechanismů tak, aby firma byla v souladu s GDPR požadavky i v budoucnu a obstála při kontrole dozorového úřadu

 

Výstupem auditu je písemné memorandum, které identifikuje rozpory s GDPR a doporučí vhodná řešení k nápravě.

Vlastní implementaci navržených změn provádíme v součinnosti se zákazníkem formou konzultační služby a pomůžeme v těchto oblastech:

 • Jak hluboce GDPR zasáhne Vaše procesy, marketing a IT
 • Jaké údaje GDPR pokrývá a na co si dát největší pozor
 • Jak zmapovat současný stav zpracování osobních údajů
 • Jaké kroky učinit k zavedení GDPR ve firmě
 • Co to je Subjekt údajů, Správce údajů a Zpracovatel údajů
 • Zda jsou Vaše obchodní vztahy se zpracovateli ošetřeny smlouvou dle požadavků GDPR
 • Kdy je nezbytné získat souhlas Subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů
 • Jaké požadavky na formu a obsah souhlasu klade GDPR
 • Zda budou platné současné souhlasy, které jste získali (pokud nějaké máte)
 • Kdy vést záznamy o činnosti
 • Jaká práva mají subjekty údajů
 • Jaké jsou kontrolní orgány a co po Vaší společnosti budou při kontrole požadovat
 • Které aplikace a služby vyhovují nárokům GDPR již dnes

 

Pro nezávaznou nabídku a návrh řešení pro Vaše potřeby nás prosím kontaktujte.

 

Tuto službu zajišťujeme s partnery:

LOGA FIREM TAX PARTNERS & 4ICT