Cyklus webinářů – Štíhlá výroba / logistika

 

Zde se můžete přihlásit na témata, která Vás zajímají a různě je kombinovat.

Máme zde i AKČNÍ BALÍČEK 3+1 ZDRAMA

Jednodenní kurzy

Jedná se o celodenní webinář vždy od 9 do 16 hodin.
Cena za osobu je 2000,-Kč/bez DPH

Balíček 3+1 ZDARMA - jednodenní

Obsah:

 • Shop Floor Managegement (pokročilé) – Termín 13/08/2020
 • Efektivní Gemba Walk – Termín  18/08/2020
 • Chytrá a jednouchá (štíhlá) logistika – Termín  25/08/2020
 • Štíhlé výrobní buňky / štíhlé pracoviště – Termín 31/08/2020

Zaměření:

 • Viz jednotlivé webináře

Doba trvání:

 • 4 x 1 den

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

   

  Shop Floor Management (pokročilé) - 13/08/2020

  Obsah:

  • Štíhlá kultura
  • Propojení nástrojů štíhlé výroby
  • Management ve štíhlé firemní kultuře
  • Vizualizace v Shop Floor Managementu
  • Charakteristika efektivního Shop Floor Managementu
  • Metody nastavování cílů Shop Floor Managementu
  • Základní prvky Shop Floor Managementu
  • Principy řešení problémů
  • Motivace zaměstnanců pomocí koučingu
  • Standardní práce pro vedoucí zaměstnance
  • Řízení strategie podniku a jeho cílů
  • Problémy a úskalí.
  • Zkušenosti z projektů

  Zaměření:

  • Management výrobních i nevýrobních firem
  • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
  • Mistři a předáci provozů

  Doba trvání:

  • 1 den

  Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

    

   Efektivní Gemba Walk - 17/08/2020

   Obsah:

   • Štíhlá kultura a její stav ve firmách
   • Co je Gemba Walk
   • Gemba jako proces
   • Koučink teorie (GROW Model)
   • Koučink vs. mentoring
   • Koučink praktické provedení a cvičení
   • Motivace zaměstnanců pomocí koučingu
   • Vizualizace a standardizace pro Gemba Walk
   • Kamishibai
   • Auditovaní
   • Problémy a úskalí
   • Zkušenosti z projektů

   Zaměření:

   • Management výrobních i nevýrobních firem
   • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
   • Mistři a předáci provozů

   Doba trvání:

   • 1 den

   Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

     

    Chytrá a jednoduchá (štíhlá) logistika - 25/08/2020

    Obsah:

    • Principy štíhlé logistiky
    • Řízení materiálového toku
    • Jak rozhodnout o správné metodě řízení toku
    • Tah versus tlak
    • Metody tahového řízení
    • Co je Kanban
    • Typy kanbanových okruhů
    • Metodiky výpočtu kanbanového okruhu
    • Nastavení kanbanového okruhu
    • Kanbanová karta
    • Kanbanová tabule a schránka
    • Transport v kanbanovém okruhu
    • Milk run, funkce a nastavení
    • Implementace Kanbanu
    • Metody průmyslu 4.0 v logistice
    • Distribuční modely
    • Ukázky z praxe

    Zaměření:

    • Management výrobních i nevýrobních firem
    • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
    • Průmysloví a procesní inženýři
    • Mistři a předáci

    Doba trvání:

    • 1 den

    Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

      

     Štíhlé výrobní buňky / štíhlé pracoviště - 31/08/2020

     Obsah:

     • Definice výrobních buněk
     • Důvody výstavby výrobních buněk
     • Druhy a jejich využití
     • Základní principy pro návrh štíhlé výrobní buňky
     • Metody pro měření časů operací a práce
     • Metody analýzy současného stavu
     • Tok jednoho kusu (výhody a důvody)
     • Zákaznický takt
     • Jak reagovat na změnu zákaznického taktu
     • Balancování operací v rámci buňky
     • Dokumentace pro práci ve výrobní buňce
     • Zásobování buněk
     • Low Cost Automation
     • Proces návrhu
     • 5S a vizualizace
     • Řízení výkonu pracoviště
     • Ukázky z projektů

     Zaměření:

     • Management výrobních i nevýrobních firem
     • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
     • Průmysloví a procesní inženýři
     • Mistři a předáci

     Doba trvání:

     • 1 den

     Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

       

      Půldenní kurzy

      Jedná se o celodenní webinář vždy od 9 do 12 hodin.
      Cena za osobu je 1200,-Kč/bez DPH

      Balíček 3+1 ZDARMA - Půldenní

      Obsah:

      • TPM – Totálně produktivní údržba – Termín 21/08020
      • Standardizace a vizualizace – metoda 5S – Termín 26/08/2020
      • SMED – rychlá výměny výroby – Termín 01/09/2020
      • Value Stream Mapping – základy – Termín 07/09/2020

      Zaměření:

      • viz jednotlivé webináře

      Doba trvání:

      • 4x ½ dne

      Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

        

       TPM – Totálně produktivní údržba - 21/08/2020

       Obsah:

       • Princip štíhlé myšlení a štíhlého výrobního systému
       • Ztráty efektivity strojního zařízení (6 velkých ztrát)
       • Celková efektivita strojního zařízení (OEE výpočet)
       • Faktory ovlivňující OEE
       • Co je TPM a jeho přínosy
       • Historie
       • 7 kroků zavedení TPM
       • Autonomní údržba a čištění
       • Plánovaná údržba
       • Role oddělení údržby
       • Metodika pro zavedení
       • Ukázky z praxe

       Zaměření:

       • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
       • Průmysloví a procesní inženýři
       • Mistři a předáci
       • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

       Doba trvání:

       • ½ dne

       Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

         

        Standardizace a vizualizace – metoda 5S - 26/08/2020

        Obsah:

        • Principy a důvod standardizace
        • 5S hra (proč dělat 5S)
        • Co je 5S
        • Popis jednotlivých kroků 5S – Metodika jak realizovat
        • Podpůrné nástroje 5S
        • Ukázky prvků 5s v praxi
        • Auditování 5S
        • 5S v administrativě
        • Vizuální pracoviště
        • Vizuální standardy, jednobodové lekce
        • Vizuální ukazatelé a řízení
        • Ukázky z praxe

        Zaměření:

        • Management výrobních i nevýrobních firem
        • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
        • Průmysloví a procesní inženýři
        • Mistři a předáci
        • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

        Doba trvání:

        • 1 den

        Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

          

         SMED – rychlá výměna výroby - 01/09/2020

         Obsah:

         • Princip štíhlé myšlení a štíhlého výrobního systému
         • Ztráty efektivity strojního zařízení (6 velkých ztrát)
         • Celková efektivita strojního zařízení (OEE výpočet)
         • Faktory ovlivňující OEE
         • Co je SMED a jeho přínosy
         • Historie
         • Ekonomická dávka výroby
         • Kroky metodiky SMED vč. příkladů realizace
         • Praktická aplikace
         • Úrovně zavádění
         • Ukázky z praxe

         Zaměření:

         • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
         • Průmysloví a procesní inženýři
         • Mistři a předáci
         • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

         Doba trvání:

         • ½ dne

         Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

           

          Value Stream Mapping – základy - 07/09/2020

          Obsah:

          • Přidaná a nepřidané hodnota v procesu
          • Plýtvání v procesech
          • Výběr reprezentanta pro mapování
          • Proč Value Stream Mapping
          • Druhy map a přístupy k mapování
          • Základní stavební kameny pro Value Stream Mapping
          • Výpočet VA indexu a průběžné doby
          • Mapa současný, budoucí stav
          • Výstupy z mapy a jak je interpretovat
          • Ukázky z praxe

          Zaměření:

          • Management výrobních i nevýrobních firem
          • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
          • Průmysloví a procesní inženýři

          Doba trvání:

          • ½ dne

          Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…