Cyklus webinářů – Štíhlá výroba / logistika

 

Zde se můžete přihlásit na témata, která Vás zajímají a různě je kombinovat.

Máme zde i AKČNÍ BALÍČEK 3+1 ZDRAMA

Jednodenní kurzy

Jedná se o celodenní webinář vždy od 9 do 16 hodin.
Cena za osobu je 2000,-Kč/bez DPH

Balíček 3+1 ZDARMA - jednodenní

Obsah:

 • Shop Floor Managegement (pokročilé) – Termín 13/08/2020
 • Efektivní Gemba Walk – Termín  18/08/2020
 • Chytrá a jednouchá (štíhlá) logistika – Termín  25/08/2020
 • Štíhlé výrobní buňky / štíhlé pracoviště – Termín 31/08/2020

Zaměření:

 • Viz jednotlivé webináře

Doba trvání:

 • 4 x 1 den

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

Shop Floor Management (pokročilé) - 13/08/2020

Obsah:

 • Štíhlá kultura
 • Propojení nástrojů štíhlé výroby
 • Management ve štíhlé firemní kultuře
 • Vizualizace v Shop Floor Managementu
 • Charakteristika efektivního Shop Floor Managementu
 • Metody nastavování cílů Shop Floor Managementu
 • Základní prvky Shop Floor Managementu
 • Principy řešení problémů
 • Motivace zaměstnanců pomocí koučingu
 • Standardní práce pro vedoucí zaměstnance
 • Řízení strategie podniku a jeho cílů
 • Problémy a úskalí.
 • Zkušenosti z projektů

Zaměření:

 • Management výrobních i nevýrobních firem
 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Mistři a předáci provozů

Doba trvání:

 • 1 den

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

Efektivní Gemba Walk - 17/08/2020

Obsah:

 • Štíhlá kultura a její stav ve firmách
 • Co je Gemba Walk
 • Gemba jako proces
 • Koučink teorie (GROW Model)
 • Koučink vs. mentoring
 • Koučink praktické provedení a cvičení
 • Motivace zaměstnanců pomocí koučingu
 • Vizualizace a standardizace pro Gemba Walk
 • Kamishibai
 • Auditovaní
 • Problémy a úskalí
 • Zkušenosti z projektů

Zaměření:

 • Management výrobních i nevýrobních firem
 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Mistři a předáci provozů

Doba trvání:

 • 1 den

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

Chytrá a jednoduchá (štíhlá) logistika - 25/08/2020

Obsah:

 • Principy štíhlé logistiky
 • Řízení materiálového toku
 • Jak rozhodnout o správné metodě řízení toku
 • Tah versus tlak
 • Metody tahového řízení
 • Co je Kanban
 • Typy kanbanových okruhů
 • Metodiky výpočtu kanbanového okruhu
 • Nastavení kanbanového okruhu
 • Kanbanová karta
 • Kanbanová tabule a schránka
 • Transport v kanbanovém okruhu
 • Milk run, funkce a nastavení
 • Implementace Kanbanu
 • Metody průmyslu 4.0 v logistice
 • Distribuční modely
 • Ukázky z praxe

Zaměření:

 • Management výrobních i nevýrobních firem
 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Průmysloví a procesní inženýři
 • Mistři a předáci

Doba trvání:

 • 1 den

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

Štíhlé výrobní buňky / štíhlé pracoviště - 31/08/2020

Obsah:

 • Definice výrobních buněk
 • Důvody výstavby výrobních buněk
 • Druhy a jejich využití
 • Základní principy pro návrh štíhlé výrobní buňky
 • Metody pro měření časů operací a práce
 • Metody analýzy současného stavu
 • Tok jednoho kusu (výhody a důvody)
 • Zákaznický takt
 • Jak reagovat na změnu zákaznického taktu
 • Balancování operací v rámci buňky
 • Dokumentace pro práci ve výrobní buňce
 • Zásobování buněk
 • Low Cost Automation
 • Proces návrhu
 • 5S a vizualizace
 • Řízení výkonu pracoviště
 • Ukázky z projektů

Zaměření:

 • Management výrobních i nevýrobních firem
 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Průmysloví a procesní inženýři
 • Mistři a předáci

Doba trvání:

 • 1 den

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

Půldenní kurzy

Jedná se o celodenní webinář vždy od 9 do 12 hodin.
Cena za osobu je 1200,-Kč/bez DPH

Balíček 3+1 ZDARMA - Půldenní

Obsah:

 • TPM – Totálně produktivní údržba – Termín 21/08020
 • Standardizace a vizualizace – metoda 5S – Termín 26/08/2020
 • SMED – rychlá výměny výroby – Termín 01/09/2020
 • Value Stream Mapping – základy – Termín 07/09/2020

Zaměření:

 • viz jednotlivé webináře

Doba trvání:

 • 4x ½ dne

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

TPM – Totálně produktivní údržba - 21/08/2020

Obsah:

 • Princip štíhlé myšlení a štíhlého výrobního systému
 • Ztráty efektivity strojního zařízení (6 velkých ztrát)
 • Celková efektivita strojního zařízení (OEE výpočet)
 • Faktory ovlivňující OEE
 • Co je TPM a jeho přínosy
 • Historie
 • 7 kroků zavedení TPM
 • Autonomní údržba a čištění
 • Plánovaná údržba
 • Role oddělení údržby
 • Metodika pro zavedení
 • Ukázky z praxe

Zaměření:

 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Průmysloví a procesní inženýři
 • Mistři a předáci
 • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

Doba trvání:

 • ½ dne

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

Standardizace a vizualizace – metoda 5S - 26/08/2020

Obsah:

 • Principy a důvod standardizace
 • 5S hra (proč dělat 5S)
 • Co je 5S
 • Popis jednotlivých kroků 5S – Metodika jak realizovat
 • Podpůrné nástroje 5S
 • Ukázky prvků 5s v praxi
 • Auditování 5S
 • 5S v administrativě
 • Vizuální pracoviště
 • Vizuální standardy, jednobodové lekce
 • Vizuální ukazatelé a řízení
 • Ukázky z praxe

Zaměření:

 • Management výrobních i nevýrobních firem
 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Průmysloví a procesní inženýři
 • Mistři a předáci
 • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

Doba trvání:

 • 1 den

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

SMED – rychlá výměna výroby - 01/09/2020

Obsah:

 • Princip štíhlé myšlení a štíhlého výrobního systému
 • Ztráty efektivity strojního zařízení (6 velkých ztrát)
 • Celková efektivita strojního zařízení (OEE výpočet)
 • Faktory ovlivňující OEE
 • Co je SMED a jeho přínosy
 • Historie
 • Ekonomická dávka výroby
 • Kroky metodiky SMED vč. příkladů realizace
 • Praktická aplikace
 • Úrovně zavádění
 • Ukázky z praxe

Zaměření:

 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Průmysloví a procesní inženýři
 • Mistři a předáci
 • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

Doba trvání:

 • ½ dne

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…

 

Value Stream Mapping – základy - 07/09/2020

Obsah:

 • Přidaná a nepřidané hodnota v procesu
 • Plýtvání v procesech
 • Výběr reprezentanta pro mapování
 • Proč Value Stream Mapping
 • Druhy map a přístupy k mapování
 • Základní stavební kameny pro Value Stream Mapping
 • Výpočet VA indexu a průběžné doby
 • Mapa současný, budoucí stav
 • Výstupy z mapy a jak je interpretovat
 • Ukázky z praxe

Zaměření:

 • Management výrobních i nevýrobních firem
 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Průmysloví a procesní inženýři

Doba trvání:

 • ½ dne

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…