Vzdělávání

Témata školení a workshopů

Níže si můžete vybrat ze široké škály nabízených témat školení pro Vaše zaměstnance a kolegy.

Kurzy máte možnost absolvovat jako:

 • Otevřené kurzy – termín oznámíme po vašem přihlášení
 • Otevřené on-line kurzy – termín oznámíme po vašem přihlášení
 • Individuální firemní kurz osobní nebo on-line formou v termínu dle dohody

Můžete si také sestavit školení na míru z níže uvedených témat, nebo zcela dle Vašich představ a požadavku. Poptávejte zde.

Shop Floor Management (základní)

Obsah:

 • Štíhlá kultura
 • Propojení nástrojů štíhlé výroby
 • Management ve štíhlé firemní kultuře
 • Vizualizace v Shop Floor Managementu
 • Charakteristika efektivního Shop Floor Managementu
 • Metody nastavování cílů Shop Floor Managementu
 • Základní prvky Shop Floor Managementu
 • Zkušenosti z projektů

Zaměření:

 • Management výrobních i nevýrobních firem
 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
 • Mistři a předáci provozů

Doba trvání:

 • ½ dne

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…  Shop Floor Management (pokročilé)

  Obsah:

  • Štíhlá kultura
  • Propojení nástrojů štíhlé výroby
  • Management ve štíhlé firemní kultuře
  • Vizualizace v Shop Floor Managementu
  • Charakteristika efektivního Shop Floor Managementu
  • Metody nastavování cílů Shop Floor Managementu
  • Základní prvky Shop Floor Managementu
  • Principy řešení problémů
  • Motivace zaměstnanců pomocí koučingu
  • Standardní práce pro vedoucí zaměstnance
  • Řízení strategie podniku a jeho cílů
  • Problémy a úskalí.
  • Zkušenosti z projektů

  Zaměření:

  • Management výrobních i nevýrobních firem
  • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
  • Mistři a předáci provozů

  Doba trvání:

  • 1 den

  Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…   Efektivní Gemba Walk

   Obsah:

   • Štíhlá kultura a její stav ve firmách
   • Co je Gemba Walk
   • Gemba jako proces
   • Koučink teorie (GROW Model)
   • Koučink vs. mentoring
   • Koučink praktické provedení a cvičení
   • Motivace zaměstnanců pomocí koučingu
   • Vizualizace a standardizace pro Gemba Walk
   • Kamishibai
   • Auditovaní
   • Problémy a úskalí
   • Zkušenosti z projektů

   Zaměření:

   • Management výrobních i nevýrobních firem
   • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
   • Mistři a předáci provozů

   Doba trvání:

   • 1 den

   Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…    Strategické plánování

    Obsah:

    • Co je vize společnosti
    • Jak vytvořit vizi společnosti
    • Od vize k dlouhodobé strategii
    • Formulace průrazných cílů ze strategie
    • Rozdíl mezi plánem a strategií
    • X-Matice jako nástroj pro strategické plánování
    • Praktické využití X-Matice, vč. triků pro zápis do ní
    • Jak vést strategický workshop
    • Nástroje pro udržení a realizaci strategie
    • Zkušenosti z projektů

    Zaměření:

    • Management výrobních i nevýrobních firem
    • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

    Doba trvání:

    • 1 den

    Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…     Change Management

     Obsah:

     • Reakce zaměstnanců na změny
     • Jaké použít nástroje pro zjištění reakce na změnu
     • Postupy analýzy skupin zaměstnanců s ohledem na přístup ke změně
     • Jak nejlépe naplánovat aktivity spojené se změnou
     • Nástroje pro řízení změny (backwards imaging, stakeholder analysis, apod.
     • Nástroje pro získání podpory změny u vedení (elevator speach, efektivní prezentace, apod.
     • Základní dovednosti pro efektivní prezentaci a její tvorbu
     • Zkušenosti a ukázky z projektů

     Zaměření:

     • Management výrobních i nevýrobních firem
     • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

     Doba trvání:

     • 1 den

     Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…      Nástroje štíhlé výroby – základy

      Obsah:

      • Co je plýtvání?
      • Hlavní druhy plýtvání ve výrobě
      • Plýtvání a jeho důsledky
      • Příklady plýtvání ve výrobních i nevýrobních procesech
      • Jak identifikovat plýtvání, naučit se vidět plýtvání
      • Kaizen proces
      • Zkušenosti a ukázky z projektů

      Zaměření:

      • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
      • Mistři a předáci
      • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

      Doba trvání:

      • ½ dne

       

      Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…       Nástroje štíhlé výroby – pokročilé

       Obsah:

       • Co je plýtvání?
       • Hlavní druhy plýtvání ve výrobě
       • Plýtvání a jeho důsledky
       • Příklady plýtvání ve výrobních i nevýrobních procesech
       • Jak identifikovat plýtvání, naučit se vidět plýtvání
       • Mapa plýtvání. Mapa toku hodnot, špagetový diagram, procesní diagramy
       • Analýza a měření práce (snímek pracovního dne, snímek operace, Basic MOST…)
       • 5S, standardizace, vizualizace
       • TPM, CEZ, SMED
       • Kaizen proces
       • Zkušenosti a ukázky z projektů

       Zaměření:

       • Management výrobních i nevýrobních firem
       • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
       • Mistři a předáci

       Doba trvání:

       • 1 den

       Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…        Systém trvalého zlepšování

        Obsah:

        • Co je plýtvání?
        • Hlavní druhy plýtvání ve výrobě, jeho důsledky
        • Jak identifikovat plýtvání, naučit se vidět plýtvání
        • Kaizen vs. inovace
        • Přístupy ke zlepšování procesů
        • Nástroje pro podporu zlepšování
        • Value Stream Mapping jako základ pro zlepšování
        • Procesy řešení problémů
        • Projekty zlepšování (DMAIC, PDCA metodika)
        • Projektová dokumentace
        • Motivace zaměstnanců ke zlepšování
        • Zkušenosti a ukázky z projektů

        Zaměření:

        • Management výrobních i nevýrobních firem
        • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
        • Mistři a předáci

        Doba trvání:

        • 1 den

        Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…         Štíhlé výrobní buňky / štíhlé pracoviště

         Obsah:

         • Definice výrobních buněk
         • Důvody výstavby výrobních buněk
         • Druhy a jejich využití
         • Základní principy pro návrh štíhlé výrobní buňky
         • Metody pro měření časů operací a práce
         • Metody analýzy současného stavu
         • Tok jednoho kusu (výhody a důvody)
         • Zákaznický takt
         • Jak reagovat na změnu zákaznického taktu
         • Balancování operací v rámci buňky
         • Dokumentace pro práci ve výrobní buňce
         • Zásobování buněk
         • Low Cost Automation
         • Proces návrhu
         • 5S a vizualizace
         • Řízení výkonu pracoviště
         • Ukázky z projektů

         Zaměření:

         • Management výrobních i nevýrobních firem
         • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
         • Průmysloví a procesní inženýři
         • Mistři a předáci

         Doba trvání:

         • 1 den

         Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…          Value Stream Mapping – základy

          Obsah:

          • Přidaná a nepřidané hodnota v procesu
          • Plýtvání v procesech
          • Výběr reprezentanta pro mapování
          • Proč Value Stream Mapping
          • Druhy map a přístupy k mapování
          • Základní stavební kameny pro Value Stream Mapping
          • Výpočet VA indexu a průběžné doby
          • Mapa současný, budoucí stav
          • Výstupy z mapy a jak je interpretovat
          • Ukázky z praxe

          Zaměření:

          • Management výrobních i nevýrobních firem
          • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
          • Průmysloví a procesní inženýři

          Doba trvání:

          • ½ dne

          Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…           Value Stream Mapping – pokročilé

           Obsah:

           • Přidaná a nepřidané hodnota v procesu
           • Plýtvání v procesech
           • Výběr reprezentanta pro mapování
           • Proč Value Stream Mapping
           • Druhy map a přístupy k mapování
           • Základní stavební kameny pro Value Stream Mapping
           • Výpočet VA indexu a průběžné doby
           • Mapa současný, budoucí stav
           • Výstupy z mapy a jak je interpretovat
           • Praktická ukázka mapování procesu
           • Ukázky map a jejich rozbor (intepretace)
           • Ukázky z praxe

           Zaměření:

           • Management výrobních i nevýrobních firem
           • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
           • Průmysloví a procesní inženýři

           Doba trvání:

           • 1 den

           Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…            Chytrá a jednoduchá (štíhlá) logistika

            Obsah:

            • Principy štíhlé logistiky
            • Řízení materiálového toku
            • Jak rozhodnout o správné metodě řízení toku
            • Tah versus tlak
            • Metody tahového řízení
            • Co je Kanban
            • Typy kanbanových okruhů
            • Metodiky výpočtu kanbanového okruhu
            • Nastavení kanbanového okruhu
            • Kanbanová karta
            • Kanbanová tabule a schránka
            • Transport v kanbanovém okruhu
            • Milk run, funkce a nastavení
            • Implementace Kanbanu
            • Metody průmyslu 4.0 v logistice
            • Distribuční modely
            • Ukázky z praxe

            Zaměření:

            • Management výrobních i nevýrobních firem
            • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
            • Průmysloví a procesní inženýři
            • Mistři a předáci

            Doba trvání:

            • 1 den

            Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…             Projektové řízení a týmová práce

             Obsah:

             • Týmová práce a její principy
             • Typické role v týmech a jejich funkce
             • Přínosy týmové práce
             • Troj-imperativ projektu
             • Řízení rizik projektů
             • Jak řídit a vést projekt
             • Metodiky PDCA
             • Metodika DMAIC
             • Zadání projektů
             • Zadání cílů projektů
             • Efektivní projektové schůzky
             • Dokumentace projektu
             • Vyhodnocován přínosů projektů
             • Ukázky z praxe.

             Zaměření:

             • Management výrobních i nevýrobních firem
             • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
             • Průmysloví a procesní inženýři

             Doba trvání:

             • 1 den

             Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…


              Procesy řešení problémů – Strukturované řešení problémů, nástroje kvality

              Obsah:

              • Co je problém a jak jej popsat
              • Řešení problémů v kontextu kontinuálního zlepšování
              • Vizualizace problémových stavů
              • 7 nástrojů pro zlepšování kvality procesů (stratifikace, 5W2H, Ishikwa, Pareto, regulační diagramy, Procesní diagramy, frekvenční analýzy)
              • Metoda 5x proč
              • Praktické cvičení na metodu 5x proč
              • Nástroje štíhlé výroby pro zajištění kvality
              • Poka yoke
              • Vizualizace k podpoře procesů řešení problémů (8D, A3 report, apod.)
              • Víceúrovňové procesní audity
              • Vyhodnocován přínosů procesů
              • Ukázky z praxe

              Zaměření:

              • Management výrobních i nevýrobních firem
              • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
              • Průmysloví a procesní inženýři

              Doba trvání:

              • 1 den

              Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…               SMED – rychlá výměna výroby

               Obsah:

               • Princip štíhlé myšlení a štíhlého výrobního systému
               • Ztráty efektivity strojního zařízení (6 velkých ztrát)
               • Celková efektivita strojního zařízení (OEE výpočet)
               • Faktory ovlivňující OEE
               • Co je SMED a jeho přínosy
               • Historie
               • Ekonomická dávka výroby
               • Kroky metodiky SMED vč. příkladů realizace
               • Praktická aplikace
               • Úrovně zavádění
               • Ukázky z praxe

               Zaměření:

               • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
               • Průmysloví a procesní inženýři
               • Mistři a předáci
               • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

               Doba trvání:

               • ½ dne

               Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…                TPM – Totálně produktivní údržba

                Obsah:

                • Princip štíhlé myšlení a štíhlého výrobního systému
                • Ztráty efektivity strojního zařízení (6 velkých ztrát)
                • Celková efektivita strojního zařízení (OEE výpočet)
                • Faktory ovlivňující OEE
                • Co je TPM a jeho přínosy
                • Historie
                • 7 kroků zavedení TPM
                • Autonomní údržba a čištění
                • Plánovaná údržba
                • Role oddělení údržby
                • Metodika pro zavedení
                • Ukázky z praxe

                Zaměření:

                • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
                • Průmysloví a procesní inženýři
                • Mistři a předáci
                • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

                Doba trvání:

                • ½ dne

                Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…                 Standardizace a vizualizace – metoda 5S

                 Obsah:

                 • Principy a důvod standardizace
                 • 5S hra (proč dělat 5S)
                 • Co je 5S
                 • Popis jednotlivých kroků 5S – Metodika jak realizovat
                 • Podpůrné nástroje 5S
                 • Ukázky prvků 5s v praxi
                 • Auditování 5S
                 • 5S v administrativě
                 • Vizuální pracoviště
                 • Vizuální standardy, jednobodové lekce
                 • Vizuální ukazatelé a řízení
                 • Ukázky z praxe

                 Zaměření:

                 • Management výrobních i nevýrobních firem
                 • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
                 • Průmysloví a procesní inženýři
                 • Mistři a předáci
                 • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

                 Doba trvání:

                 • 1 den

                 Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…                  Office Kaizen – Štíhlá administrativa

                  Obsah:

                  • Základní principy, cíle a přínosy
                  • Plýtvání v administrativě
                  • Způsoby vizualizace plýtvání
                  • Value Stream Mapping administrativě
                  • Metody analýzy práce v administrativě
                  • 5 principů štíhlého myšlení v administrativě
                  • 3 úrovně štíhlé administrativy (Vizuální, Procesní, Produktová)
                  • Optimalizační workshopy a projekty
                  • Workshop v administrativě
                  • DMAIC & PDCA projekty
                  • A3 formulář
                  • Ukázky z praxe

                  Zaměření:

                  • Management výrobních i nevýrobních firem
                  • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
                  • Průmysloví a procesní inženýři
                  • Mistři a předáci
                  • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

                  Doba trvání:

                  • 1 den

                  Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…                   Standardní práce vedoucích

                   Obsah:

                   • Základní principy, cíle a přínosy
                   • Nástroje štíhlé výroby a standardní práce vedoucích
                   • Typický obsah standardu práce
                   • Vizualizace a pomůcky
                   • Audit a vlastní audit standardu práce
                   • Postup zavedení
                   • Ukázky z praxe

                   Zaměření:

                   • Management výrobních i nevýrobních firem
                   • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
                   • Mistři a předáci

                   Doba trvání:

                   • ½ dne

                   Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…                    Analýza a normování práce

                    Obsah:

                    • Co je analýza a měření práce, její cíle
                    • Přímé a nepřímé metody měření práce
                    • Tvorba výkonových norem
                    • Metody (procesní analýza, chronometráž, snímek práce, apod.)
                    • Systému předem určených časů (MOST, apod.)
                    • Příklady
                    • Určení přirážek
                    • Ukázky z praxe

                    Zaměření:

                    • Management výrobních i nevýrobních firem
                    • Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem
                    • Průmysloví a procesní inženýři
                    • Mistři a předáci
                    • Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

                    Doba trvání:

                    • 1 den

                    Máte zájem o školení? Kontaktujte nás…                     Pokud jste nevybrali, poptejte si školení na klíč zde.

                     Aktuality

                     školení Power BI 28. května 2024 Brno Na reálných datech z praxe vám ukážeme, co všechno Power BI umí. Probereme základy, tvorbu reportů, čištění dat – zkrátka vše podstatné, abyste byli schopní začít tento nástroj používat a konečně ze svých dat vytěžit...

                     číst více
                     Aktuality

                     školení Power BI 28. května 2024 Brno Na reálných datech z praxe vám ukážeme, co všechno Power BI umí. Probereme základy, tvorbu reportů, čištění dat – zkrátka vše podstatné, abyste byli schopní začít tento nástroj používat a konečně ze svých dat vytěžit...

                     číst více

                     TechStream

                     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer pellentesque augue quis velit pulvinar iaculis. Suspendisse ultrices vestibulum velit, sollicitudin feugiat libero pellentesque sed. Suspendisse volutpat tortor sit amet arcu sollicitudin viverra. Suspendisse potenti. Vestibulum egestas, ex ut feugiat efficitur, quam ante bibendum est, nec blandit ante metus eget augue. Suspendisse ipsum nunc, viverra sodales porttitor vel, iaculis sit amet odio. Quisque viverra fermentum metus, a mattis augue faucibus sed. Aenean eget faucibus risus. Aenean tristique magna ac interdum congue. Nullam at lacus ultricies, efficitur enim commodo, gravida est. Maecenas imperdiet luctus tincidunt. Nunc dignissim suscipit congue.

                     Jorden Acevedo
                     TechStream

                     Truvisory

                     Aenean in augue at elit condimentum congue nec sit amet mi. Sed sed mi blandit, auctor libero id, auctor elit. Nunc sit amet neque quis enim auctor hendrerit. Nunc vulputate purus ac magna mollis porttitor. Phasellus imperdiet feugiat lorem a porta. Donec eu purus eu justo dignissim blandit. Donec risus orci, fermentum non nunc et, auctor vulputate elit. Fusce tempor placerat ex quis mattis. Duis tempus justo eros, id rhoncus tellus viverra ac. Sed semper justo ex, ut dapibus nulla eleifend ac. In hac habitasse platea dictumst. Donec sollicitudin tempus ex non varius. Phasellus iaculis posuere odio vitae ultrices.

                     Paul Underwood
                     Truvisory

                     V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.


                      Kontaktní informace:

                      Lean Industry s.r.o.
                      Brno / Czech Republic
                      +420 731 144 859
                      info@leanindustry.cz

                      IČO: 06262295
                      DIČ: CZ06262295